SYSTÉMOVÁ JEDNOTKA TB2.xxx
Vyhodnocovací jednotka 2-kanálová, bez ovládacích a zobrazovacích prvků, vybavená i funkcemi pro rozsáhlé dynamické měřicí úlohy. Nastavení a přenos dat do nadřízeného systému, typicky PC, se komunikují sériovým rozhraním RS485 (binární) nebo USB (ASCII formát),. Pro kompletaci měřicích stanic je k dispozici 5 binárních vstupů a 3 výstupy (24V). Dále je k dispozici 2-kanálový 12 bit A/D převodník a 10 bit D/A převodník k případným regulačním účelům.
Typ snímačů                                              
Počet vstupů           
Autodetekce připojených snímačů               
Analogový ukazatel                                       
Diditální displej                                     
Připojení k nadřazenému systému       
Adresování (jen pro RS 485)                         
Vyrovnávací paměť                      
Rozsahy                                                   
Rozlišení                           
Vzorkovací frekvence                      
Chyba (20 °C)       
Drift nuly                                  
Drift citlivosti                              
Teplotní rozsah funkce                          
I/O řidící linky                           
Napájení                               
Galvanické oddělení                
Vnější rozměry                   
Hmotnost                             
Krytí  (DIN)                             
Podpora programové obsluhy RS485         
Specifikace
sériové rozhraní USB 2.0, jediná jednotka
Interní formát dat                                          
Formát výstupních dat                                  
"half bridge" i LVDT
2
ano
ne
ne
sériové rozhraní RS485 (síť jednotek)
24bit se znaménkem (1LSB...0.01um)
binární (RS485), ASCII (USB)
SW zápis, adresy 1-15, oběžník
8 kB
jediný, roven pracovnímu zdvihu snímače
nastavitelné, 1 / 0.1 / 0.01 um
10 - 800 Hz, nastavitelná ve 12 stupních
< 0.3%
< +-0.005% /°C
< +-0.01% /°C
5 - 45 °C
5 vstupů, 3 výstupy, opticky odděleno
10-30V / 24V
ano
105 x 106 x 44 mm
0.4 kg
IP40
DLL knihovna pro OS Windows
Autodetekce připojených snímačů            
Analogový ukazatel      
výstupy max. 60V / 0.5A
vstupy 12 - 30V bipolární
Pomocný A/D převodník
vstupní rozsah 2.5V, rozlišení 12bit
vstupní souhlasné napětí max. 100V
diferenciální nelinearita max. 2LSB
chyba citlivosti 0.2%, offset max. 10mV
Pomocný D/A převodník
rozlišení 10bit
výstupní napětí (plný rozsah)  22V
chyba citlivosti < 1%
Datová komunikace USB                             
na straně PC technika "virtual COM-port"
Parametry virtuálního COM-portu
115200Bd, 8bit, 1stp, žádná parita
Typová označení
TB2.220 ....................................................
bez A/D převodníku, interface RS485, napájení 10 - 30V, galvanické oddělení
TB2.221 ....................................................
interface RS485, napájení 10-30V, galvanické oddělení
TB2.240 ....................................................
interface RS485, napájení 24V, galvanické oddělení
TB2.310 ....................................................
Interface USB, napájení přes USB, galvanické oddělení
Ke stažení
1. Rozměrový plán TB2.2xx (RS485)
2. Rozměrový plán TB2.310 (USB)
3. Návod na programování TB2.310
ano
ne