JEDNOTKA DISTRIBUOVANÝCH I/0 LINEK
IM303
Zařazuje se do sítě snímačových jednotek TBx jako účastník se samostatnou adresou. Adresa se zapisuje softwarově. K dispozici je 8 výstupů a 16 vstupů v 24V logice. Stav linek jednotky se mezi  PC sériově komunikuje jako kód, shodně s ovládáním I/O linek snímačových TBx. Konstrukčně je jednotka určena k zástavbě na lištu DIN do rozvaděčů složitějších měřicích stanic. Jedna síť na jednom sériovém COM poru PC může obsahovat libovolnou konbinaci jednotek TBx a IM303. 

Označení:
IM303